Verksamheten är kvalitetssäkrad genom:


- Socialstyrelsens legitimation som psykoterapeut. www.socialstyrelsen.se
- Dokumentation och journalföring i enlighet med patientjournallagen och GDPR.
- Ansvars- och patientförsäkring
- Innehar F-skattsedel

Medlemskap i Riksföreningen Psykoterapi Centrum (RPC) som organiserar legitimerade psykoterapeuter. www.riksforeningenpsykoterapicentrum.se
Medlemskap i Föreningen för Psykisk Hälsa som arbetar för att främja psykisk hälsa i samhället, sprida kunskap och påverka beslutsfattare.
Medlemskap i EMDR www.emdr.se