Fotograf: Susanne Bohman Fd Koch

Jag har under hela mitt yrkesliv arbetat med och mött människor i olika livsskeden. Alltifrån glädjen över att stå med sitt nyfödda barn i famnen till att vara med när någon älskad drar sitt sista andetag. Hur vi möter dessa livets svårigheter har med vår livshistoria att göra.

Det finns många anledningar till att behöva samtal. Alla lever vi i en värld, som alltför ofta är fylld av stress, krav och otrygghet. Det är inte alls ovanligt att man ibland kan känna oro, ångest, sorg, nedstämdhet eller ha andra känslor, som gör det svårt att både koncentrera sig och koppla av. Man kan besväras av tankar, som går åt olika håll och som är svåra att hantera och sortera. Det kan röra sig om relationer, ensamhet, aktuella eller tidigare händelser och om framtid eller vara relevant till livet idag i hemmet, skolan eller på arbetet. Det kan också handla om livsfrågor, om självkänsla, självbild, osäkerhet och om livets mening.

Samtalet är en möjlighet till förändring. Det ger utrymme att stanna upp, se sammanhang och få nya perspektiv på Dig själv, Dina erfarenheter, Dina möjligheter och på det som har betydelse för Dig idag. 

Sedan 2019 finns Buster, en American Labradoodle, med i terapirummet. Han är under utbildning och är allergivänlig.

prev next