Fotograf: Susanne Bohman Fd Koch

Jag erbjuder dig att gå i terapi vid:

- Livskriser
- Trauma bearbetning (EMDR)
- Ångest och utmattning
- Depression
- Relationsproblem par/familj
- Beroendeproblem/ Medberoende

Det jag kan hjälpa dig med är:

- Orienterande/rådgivande samtal (2-4 gånger)
- Korttidsterapi (10-12 ggr) där vårt fokus ligger på att arbeta med ett tema med en tydlig problemformulering.
- Terapi över lång tid, ibland flera år. 1-2 ggr i veckan.
- Trauma behandling, en evidensbaserad psykoterapeutisk metod. För behandling av svåra minnen. Post traumatiskt stressyndrom (PTSD).
- Coachande/ stödjande samtal. Det kan handla om att du står inför ett svårt beslut. En upplevelse av att ha kört fast, yrkesmässigt eller privat. Där kan jag vara en professionell samtalspartner som kan se andra möjligheter och infallsvinklar för att du ska komma vidare och utvecklas.
- Parterapi/familjeterapi. Hit kan du komma med din partner eller hela din familj.
- Beroende/läkemedelsberoende. Jag ger dig stöd och hjälp i eget eller andras destruktiva leverne.
- Handledning och chefsstöd i beroendefrågor.
- Döende/ sorg/separation – jag kan vara ett stöd i din sorgeprocess

Att våga, är att förlora fotfästet ett litet tag.
Att inte våga är att förlora sig själv.

Sören Kirkegaard